bat365在线平台(正版授权)-官网进入!

Show quick search

Product name Band Interface Vcc (V) GPRS Class Pout(dBm) Efficiency(%) IL in Rx mode(dB) Package (mm)
MS5569S GSM Quad-band GPIO 2.7-4.2 12 LB 34/HB 32 LB 35/HB 25 LB 1.8/HB 2 LGA 6.0X7.0-30L
MS5525S GSM Quad-band GPIO 2.7-4.2 12 LB 34/HB 31 LB 35/HB 20 LB 2/HB 2.2 LGA 5.0X5.0-32L
隐私政策 | 使用条款

© Copyright 2008-2022 bat365在线平台 |   沪ICP备10011954号  Powered by IT