bat365在线平台(正版授权)-官网进入!

Show quick search

Product name Driver Type Istandby (uA) Vs (V) VCC(V)(logic) Rdson (mΩ) Peak Current (A) Protection HW SLEEP CTRL IF Package (mm)
AW8638DNR DC Motor 0.12 1.8-12 1.8-5.5 340 1.9 OCP/OTP/UVLO Yes PH/EN WBDFN 2X2-8L
AW8637CDNR DC Motor 0.12 1.8-12 1.8-5.5 950 1.1 OCP/OTP/UVLO Yes PWM WBDFN 2X2-8L
AW8637DNR DC Motor 0.12 1.8-12 1.8-5.5 340 1.9 OCP/OTP/UVLO Yes PWM WBDFN 2X2-8L
隐私政策 | 使用条款

© Copyright 2008-2022 bat365在线平台 |   沪ICP备10011954号  Powered by IT